/ 7 نظر / 217 بازدید
نگـیـن♣

روزگــــارا ... کـﮧ چنیـטּ سخـت بـﮧ مـَטּ میگیـرے بــاخبر بــاش کـﮧ پژمـُـرבטּ مـَـטּ آسـاטּ نیسـت گــَـرچـﮧ בلگیـرتــَر از בیروزَمـ گــَـرچـﮧ فرداے غــَـمـ انگیـز مـَرا میخوـانــَـد لیک بـاور دارمـ زنـבگـے بــایـَב کــَرב ...![قلب]

SANAZ

ایــن روزهـــآ بیشــتر از هــر زمــآنی دوسـتــ دارمــ خــودمــ باشــمــ !! دیگــر نـه حــرص بدســت آوردنــ را دارمــ و نه هـــراس از دســت دادنــ را .. هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــآطــر خــودمــ بخواهــد دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت ...

niloofarrr juuun

[ماچ]sallllllllllam hani mamnunam babate nazaret bazam b man sar bazn kheili khoshhalam kardi babate nazarat[لبخند][گل] bazam biaaaaaaaa ghadameet ru chesham:booos

امیر

در عجبم........!! راننده نیستم........!! اما هر کس به من میرسد..... مسافر است[لبخند]

امیر

چه ساده بودم که گمان میکردم به دورم می گردنند کسانی که دورم می زدند.[نگران]

امیر

:برای بعضـــی درد هـا نه میتوان گریــــــه کَــرد نه میتوان فریــــــآد زد برای بعضـــی دردـها فقـــط میتوان نگــــآه کَرد و بی صـــــدا شکست

امیر

سلام ابجی خوبی؟[لبخند][گل] تو هم داری امتحان میدی؟[نگران] من که یکی رو خراب کردم[نیشخند] الان دوم 2 تا امتحان دارم تو یه روز خدا رحم کنه[نگران] تو چیکار کرد امتحانا خوبه؟