♥ در غروبی غم زا ♥

 

در غروبی غم زا

       در اتاقی تاریک

            در کنارگل سرخ

              درپس پنجره ی تنهایی  

          دل من پر می زند.. 

     به هوای یک دوست

"به هوای یک یار"

عشق آبادی دنیاست

 اگر بگذارند

چشم مخصوص تماشاست

اگر بگذرند

من ز نقطه نظر های دلم فهمیدم

عشق هم صاحب فتواست

اگر بگذارند

/ 0 نظر / 9 بازدید