♥ عاشقانه هایی از جنس تنهایی یک دوست ♥ چون تو...نبود ♥

چون تو... نبود

در تمام دنیا گشتم،مهربانی چون توزیبا نبود

     عاشق ودوست داشتنی که با دلم شود همپانبود

            جزقلبت دیگر جایی برایم آشنا وبا صفا نیست

                    تقصیر دل من چیست که چون تو در دنیا نبود

دل هرجاکه رفت ،  بهانه تورا می گرفت

      نمی توان عشق رانادیده گرفت،عاشقی مان که رویا نبود

            دلم با توآرام و شاد است و سر مست است ازاین عاشقی مان

                   خوب شد که در این روز گار بی وفا یار من شدی ودیگر دلم تنها نبود

دنیا راگشتم اما فهمیدم ،همه ی دنیای من چشمان توست

    بازتورامی بوسم ومی گویم راستی هیچ زیبایی چون تو باصفا نبود   

/ 0 نظر / 8 بازدید