❤شعرهای عاشقانه❤
زتمام بودنی هاتو فقط از آن من باش ღღ که به غیر باتوبودن دلم آرزو ندارد 

 

تمام شد…

 

این هم از “خیالت”

 

بردار و برو…

 

شاید باز بخواهی به کسی “هدیه اش” بدهی…

 

سال دیگریست امسال!!!

 

 

 

 

بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی چون بی معرفت ها که آدم نیستند

 

 

 

 

هر چــــﮧ مغرور تر باشـــے تشـــכּــﮧ ترכּـכ براے با تو بوכטּ•

 

و هرچــــﮧ כست نیافتכּــے باشـے بیشتر بــــﮧ دכּـبالتـــ می آیـــכּـכ•

 

اما اماטּاز روزے که غـــرور ےכּـכاشتــــﮧ باشـے•

 

و بـــے ریا بــﮧ آنها محبتـــ کـــכּــے•

 

، آכּـوقت تـــو را هیچوقت כּـمیبینـــכ و ســـاכه از کـــכּـارت عـــبور میکכּـכּכ!

 

 

 

 

با خیلی ها میتونـسـتـیـم باشـیم

 

خودمون نـخـواسـتـیم

 

ولی گفـتن نمـیـتـونـی

 

 

 

 

خـودشـون بــهـمـون پــیــشــنـهـاد دادن

 

قـبـول نـکردیـم

 

گـفـتـن لـیـاقـتـمــون را نـداشـــت

 

هـیـچی نـگـفـتـیـم

 

 

 

 

خـیـلـی کـارا رو میـتـونـسـتـیـم بـکـنـیـم

 

و نکـردیـم

 

گـفـتـن بلـد نـبـودی

 

گـفـتـیـم بـاشـه

 

 

 

 

خـریــت هـایی بــود

 

کــه مـیــشــد انـجــام داد

 

انــجــام نــدادیـم

 

گـفـتـن عُـرضــه نــداشــتی

 

 

 

 

کــسـی تــو زنــدگــیــمـون نـبـود

 

گـفـتـن ایــن چـهـار تــا چـهـار تــا داره

 

سـکـوت کــردیــم

 

 

 

 

حـرفــاشــون نـیـش داشــت

 

انــدازه مـار افــعــی

 

گـفـتــن شـوخـی مـیـکـنـیـم

 

 

 

 

مـטּ یـﮧ عقربـ בارم ڪﮧ اسمش زبونـﮧ اگـﮧ نیـش نـפֿـورבے بـבوטּ [פـسش] نبـوבه!!

 

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اس عاشقانه , اس ام اس عاشقانه , اس تیکه دار , اس ام اس تیکه دار


تاريخ : دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ | ۳:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : 3پـیـــده (◠◠‿✿) | همپرسه ()

Design By : Bia2skin.ir